123 Obaveštenje o obradi ličnih podataka
Kontaktirajte nas
Pišite nam
Konfigurišite halu
Izaberite jezik
MENI

Obaveštenje o obradi ličnih podataka

Obaveštenje o obradi ličnih podataka

U skladu sa čl. 13 Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta (EU) 2016/679 od 27. aprila 2016. g. o zaštiti građana u vezi sa obradom ličnih podataka i slobodnim kretanjem tih podataka i stavljanju van snage direktive 95/46/EZ (opšta uredba o zaštiti podataka)

obaveštavamo vas da će:

  1. Administrator obrade Vaših ličnih podataka biti Protan Elmark Sp. z o.o.
  2. Vaši lični podaci će biti obrađeniu skladu s čl. 6 st. 1 t. i opštim pravilima o zaštiti podataka radi odgovaranja na e-mail dopise.
  3. Primaoci Vaših ličnih podataka biće samo subjekti ovlašćeni za dobijanje ličnih podataka na osnovu zakonskih propisa.
  4. Lični podaci se neće predavati u treće zemlje. Primaoci Vaših ličnih podataka biće samo subjekti ovlašćeni za dobijanje ličnih podataka na osnovu zakonskih propisa.
  5. Lični podaci će se čuvati do okončanja predmeta na koji se korespondencija odnosi.
  6. Imate pravo da: zahtevate od administratora obrade pristup ličnim podacima, pravo na ispravak istih, brisanje ili ograničenje obrade, kao i pravo na opoziv saglasnosti.
  7. Imate pravo na ulaganje prigovora nadzornom telu (Predsednik Agencije za zaštitu ličnih podataka ).
  8. Davanje ličnih podataka je dobrovoljno.

 

 

Pošaljite upit

Administrator obrade Vaših podataka je PROTAN ELMARK
KLIKNITE i saznajte više o zaštiti Vaših podataka.
Saglasnost za obradu ličnih podataka
Saglasnost za elektroničku komunikaciju (e-mail)

Pozovite nas

0048503978948

Ili direktno sa odeljenjem za prodaju

Magdalena Walczak
Specijalista za izvoznu prodaju
Natalia Skupniewicz
Specijalista za izvoznu prodaju